Referat fra Årsmøtet, og ny lov for NBSK

NBSKs årsmøte ble avholdt 2. juni 2018. Referat fra årsmøtet (og saksdokumentene til årsmøtet)  finner du under fanen NBSK, velg så Årsmøtet, eller bare velg denne linken, Årsmøteprotokoll.

På årsmøtet ble også den nye loven til NBSK vedtatt. Loven er sendt til NKK for endelig godkjenning. Straks vi mottar godkjenningen fra NKK vil vi legge ut info om dette på nettet. Loven, og tidligere lovtekster, finner du under fanen NBSK, velg så Organisasjonshåndbok, så Lover, eller bare velg denne linken, Lov NBSK (2018).

Print Friendly, PDF & Email