Kjøp Jubileumsboken – Uten porto!

Har du ikke kjøpt NBSKs Jubileumsbok enda? Denne vil bli solgt i forbindelse med klubbens utstilling i Letohallen i april, og Pinsetreffet på Torpomoen. For å være sikker på at vi tar med nok antall bøker, anbefaler vi forhåndsbestilling, til mailadresse: [email protected].

Betaling kan gjøres til NBSKs kontonr.: 1594.49.58484, eller Vipps: 504954 NBSK JUBILEUM. Husk å merke betalingen med «jubileumsbok» samt Pinse» eller «Leto».

Benytter du denne muligheten, sparer du også portoutgifter ved forsendelse. Du kan lese mer om boken her

Print Friendly, PDF & Email