Momskompensasjon for 2017

Her er viktig informasjon vedr. momskompensasjonen for året 2017. Hver avdeling søker selv, det er ingen felles søknad via NBSK.

Info om søkeprosessen ligger på NKKs nett, inkl. søkeskjema, Se linken for mer info her

Søknadsfrist er 1. juli 2018 (for året 2017). NKK legger ut info om dette på nettet, sannsynligvis i løpet av første kvartal 2018. NKK sender ut mail til alle raseklubbene med info om prosessen. Det vil bli lagt ut info om dette på NBSKs nettsted når mer info foreligger.

Søknaden rettes til NKK, ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Klubbene velger selv om de vil at søknaden skal skje via raseklubben eller om de enkelte avdelingene søker direkte til NKK. NBSK har bestemt at de enkelte avdelingene søker selv, ikke som fellessøknad via NBSK.

Søker (dvs. avdelingen) bør være registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er ikke et krav, men gjør det lettere.

Bilag: Viktig at alle nødvendige bilag er lagt ved, dette sjekkes grundig av NKK. Mangler noe risikerer man at søknaden blir forkastet. Det må settes fullt navn på avdelingen som søker øverst på alle ark (i tilfelle et ark skulle komme bort), logo ikke nødvendig. 

Signering: Siden det er det nye styret som søker og som skal stå bak søknaden og er ansvarlig for bruk av midlene, skal det NYE styret signere søknaden, og ALLE i styret skal signere. NKK anbefaler derfor at klubbene ordner dette med signatur allerede i forbindelse med årsmøtet.

Innsendelse av søknad: NKK ønsker at søknadene sendes inn elektronisk, ikke i vanlig post. Dette fordi man har opplevd at post har kommet bort, at noen sier de har sendt inn søknad i post selv om NKK ikke har mottatt disse.

Print Friendly, PDF & Email