BK lanserer kløvhundmerker for berner sennenhund

Ferdighetsmerkene i gull, sølv og bronse
Under SU-møtet i februar presenterte BK et forslag om et kløvhundprøve med tilhørende merker i gull, sølv og bronse. I løpet av våren har dette forslaget vært drøftet ganske inngående for å få inn synspunktet og erfaring, og vi har kommet fram til et sett kriterier som vi mener vi være overkommelige for normalberneren så sant eierne legger forholdene til rette. Dette ble så presentert på frokostseminaret under årets pinsetreff, og de første prøvene kan bli gjennomført allerede denne sommeren.

Her kan du lese mer om bakgrunn og kriterier for kløvhundmerkene.

Print Friendly, PDF & Email