NBSK innfører klubbchampionat

På SU-møtet i begynnelsen av februar ble det fremmet forslag om at NBSK skulle innføre klubbchampionat for junior (KLBJCH), veteraner (KLBVCH) og championer (KLBCH). Forslaget fikk tilslutning fra SU, som tilrådde at styret la til rette for å innføre det alt fra inneværende år. SU tilrådde også at klubben skulle søke NKK om å få titlene stambokført.

Denne saken har vært diskutert i NBSK tidligere, men har blitt lagt på is fordi NKK ikke har ønsket å registrere titlene som har blitt oppnådd. Flere raseklubber i Norge har valgt å innføre klubbchampionat. Dette til tross for at det i Norge er en uoffisiell tittel. Så langt har Norsk Kennel Klub avvist å stambokføre klubbchampionattitler, og tittelen blir derfor ikke registrert annet enn innen klubbene.

Dansk Berner Sennenhundklub innførte klubbchampiontitler for en del år siden, og de som oppnår tittelen, kan i etterkant søke Dansk Kennel Klub om å få dem stambokført. En del land ellers i Europa praktiserer også klubbchampionat, der tittelen blir stambokført. SU tilrådde at klubben innfører klubbchampionattitler etter modell fra Dansk Sennenhundklub fra og med første spesial inneværende år.

Det vil si juniorklubbchampion (KLBJCH), veteranklubbchampion (KLBVCH), og klubbchampion (KLBCH). Tittelen vil i første omgang være uoffisiell, men en tar sikte på å søke NKK om å få den stambokført. Klubbcert kan bare tildeles ved spesialer arrangert av NBSK og NBSKs avdelinger.

Den enkelte arrangør må ta arbeidet med å registrere og føre oversikt over hvilke hunder som blir tildelt klubbcert, og sende dette over til styret i NBSK. Videre er det styret som er ansvarlig for å godkjenne championatet. For å sikre oversikten bør en person i styret eller en styret oppnevner, ha ansvar for å føre lister over hvilke hunder som oppnår cert og videre tittel. Tildeling av cert markeres ved utdeling av kort som viser at cert er oppnådd. Ved oppnådd championtittel vil rosett og diplom tildeles. Tildelingen skjer på årsmøtet eller på avdelingens årsmøte, dersom dette er mest hensiktsmessig. Utgifter knyttet til kort og premiering dekkes av NBSK sentralt.

Statutter for å oppnå klubbchampionat i Norsk Berner Sennehundklubb

NBSK junior klubbchampionat – KLBJCH
  • Hunden skal oppnå tre certifikat fra juniorklasse på NBSK sine spesialutstillinger for berner sennenhund, for minst to forskjellige dommere.
  • Certifikatet tildeles til nr.1 i junior konkurranseklasse hann/tispe som har fått tildelt exl og ck.
  • Dersom nr.1 i klassen allerede er junior klubbchampion, tildeles certifikatet neste som har oppnådd exl og ck, men ikke ut over 2JKK.
NBSK veteran klubbchampionat – KLBVCH
  • Hunden skal oppnå tre certifikat fra veteranklasse på NBSK sine spesialutstillinger for berner sennenhund, for minst to forskjellige dommere.
  • Certifikatet tildeles til nr.1 i veteran konkurranseklasse hann/tispe som har fått tildelt exl og ck.
  • Dersom nr.1 i klassen allerede er veteran klubbchampion tildeles certifikatet neste som har oppnådd exl og ck, men ikke ut over 2VKK,
NBSK klubbchampionat – KLBCH
  • Hunden skal oppnå 4 – fire certifikat fra championklasse på NBSK sine spesialutstillinger for berner sennenhund, for minst tre forskjellige dommere.
  • Certifikatet tildeles til nr.1 i champion konkurranseklasse hann/tispe som har fått tildelt exl og ck.
  • Dersom nr.1 i klassen allerede er klubbchampion tildeles certifikatet neste som har oppnådd exl og ck.

Last ned statuttene i PDF

Statuttene ble vedtatt av styret i styremøte nr 11 sak 77/2016-17.

Print Friendly, PDF & Email