SU 4. OG 5. FEBRUAR 2017 – PÅMELDING OG FORSLAG TIL SAKER SOM BØR DRØFTES.

Jeg minner om at SU vil bli holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7,
2057 Jessheim, og tidligere utsendt e-post 14.12.2016, til avdelingene og komiteene.

Vi starter lørdag 4.februar klokka 11.00 og regner med å avslutte
innen søndag 5 klokka 16.00.

SAKER PÅ SU. (foreløpig)

* ÅRSMØTESAKENE GJENNOMGÅS.

* 30 ÅRS JUBILEET.

‘ HVORDAN REKRUTTERE TILLITSVALGTE.

 * EVENTUELLE ANDRE SAKER SOM BLIR  FORESLÅTT.

Jubileumsåret:

Styret ser for seg at det lages et eget utvidet nummer av Bernern som
omhandler klubbens historie, fra tiden i klubben for store
selskapshunder, arbeidet med etablering av egen raseklubb og en
gjennomgang av historien frem til i dag.

Styret oppfordrer avdelingene og komiteene om å komme med innspill
til hva som ”må” være med og forslag om personer som kan bidra.

FRIST FOR INNSENDING AV SAKER ER 31.12.2016.

PÅMELDING.

Det settes en frist for påmelding til tirsdag 3. januar 2017.

Dersom en skal ha hund på rommet, ber jeg om at dere gir beskjed om
dette ved påmeldingen. Det samme gjelder dersom noen på grunn av
allergi eller lignende har egne ønsker/krav.

Påmeldingen sendes til [email protected]

Harald Amundsen

sekretær NBSK

Print Friendly, PDF & Email