Klubbens reviderte lover vedtatt på årsmøtet 2016 er godkjent av NKK.

Norsk Kennel Klubs hovedstyre gjorde følgende vedtak på Hovedstyremøte nr 08/16, onsdag
28. september 2016

139 – NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB – LOVER
Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Berner Sennenhundklubbs (NBSK) lover
med de endringer årsmøtet 2016 vedtok

 

Les brevet fra NKK. http://berner-sennen.no/wp-content/uploads/2015/03/brev-godkjenning-sept-2016.pdf

Print Friendly, PDF & Email