Hva synes NBSK om fullcert-ordningen?

NBSKs styre hadde i fjor en høringsrunde hos våre avdelinger, komiteer og medlemmer om fullcertordningen i forventningen om at det kunne bli en sak for NKKs representantskapsmøte høsten 2015. Flere av tilbakemeldingene var at det var for tidlig å si noe om et system som foreløpig ikke hadde vært praktisert altfor lenge.

I november arrangeres Representantskapsmøtet for 2016, og i år er fullcertordningen tema på sakslisten. For at NBSKs delegater skal stemme i best mulig overensstemmelse med medlemsmassens mening, ber vi om at de som har saklige argument for eller imot fullcertordningen sender disse på epost til styrets leder Stine Bøe på [email protected] innen 31. oktober.

Recap:
På Representantskapsmøtet 2014 ble det vedtatt å innføre en generell fullcertordning, altså at alle raser nå ville inkluderes av regelen som tilsier at en hund ikke kan ta imot flere cert enn det den trenger for å bli norsk utstillingschampion. Det vil si at en hund ikke får ta imot mer enn to små cert og et stort cert, eventuelt også et tredje lite cert hvis de tre foregående certene ble oppnådd før fylte to år.
Dette ble møtt med særdeles splittet respons, og meningene om dette systemet har vært mange og høylydte.

Det ble i fjor fremmet forslag om å endre fullcertordningen til en tredje alternativ modell, som ble avvist. Utfordringene ved fullcertordningen har fortsatt å bli diskutert, og det er gjort flere erfaringer om hvordan dette fungerer i praksis. Det er derfor nå fremmet forslag for årets RS-møte om å reversere fullcertordningen, som NKK støtter. Det er altså ikke rom for å fremme alternative løsninger og modeller, eller rasespesifikke unntak. Spørsmålet nå er om NBSK skal være for fullcertordningen eller stemme for å gå tilbake til gammel modell.

Print Friendly, PDF & Email