Allsidighetsprisen 2015

Det sies at etter den tredje gangen, så har det blitt en tradisjon. I så måte håper vi at Allsidighetsprisen vil være godt etablert som en ny NBSK-tradisjon, når vi nå for tredje gang utlyser nominasjoner for prisen.

Også i år er det gjort noen justeringer og tilføyelser i tildelingskriteriene, basert på de erfaringer som er gjort etter to år med Allsidighetsprisen.

Nytt av året, er at prisen ikke lenger kun er forbeholdt en hund, med sin fører/eier. Det er nå også mulig å nominere miljø/avdelinger for sitt arbeid for å synliggjøre og demonstrere rasens anvendelighet og allsidighet. Det er derimot krav til at en slik enhet kan vise til virksomhet over minst fem år, mens det for en hund er de to siste årene som teller.

Synliggjøring

Allsidighetsprisen skal ikke nødvendigvis gå til den ekvipasjen som konkurrerer mest og oppnår høyest poengsummer – til det har vi allerede kåring av mestvinnende i lydighet og agility. Det er mye en kan gjøre med sin berner sennenhund, og denne prisen skal berømme og takke noen av de som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet. Det er derfor krav til at prisvinneren har vært aktiv i det offentlige rom, på et eller annet vis. Vi vet det er mange som er flinke til å bruke sine bernere både til kløv og trekk, men prisen skal gå til en ekvipasje som promoterer rasen utover mosjonering til fjells og til vanns.

Medlemmer, oppdrettere, avdelinger, komiteer og andre oppfordres til å nominere kandidater blant landets allsidige bernere og deres eiere. Prisvinneren vil bli endelig kåret av en komité bestående av tre personer, inkludert en representant for styret. Denne komiteen kan også nominere kandidater.

Kriterier

Det er mange veier til Rom, og det er mange aktiviteter en berner kan brukes til – trolig flere enn vi kan se for oss, og det er derfor ikke spesifisert konkrete aktiviteter i regelverket, men vi nevner som eksempler redningshund, bruks, besøkshund, trekk, kløv, feltsøk, spor, lydighet, agility – både som konkurranse og som generell aktivisering. Men konkurranseresultat er ikke en forutsetning for å vinne prisen. Berneren/miljøet som nomineres må ha utmerket seg i minst tre ulike disipliner. Utstilling kan være en av disse tre.

Fordi konkurranseaspektet er minimert i reviderte kriterier for Allsidighetsprisen, er det satt krav til annen dokumentasjon enn kritikkskjema fra stevne/utstilling/prøve. Komiteen ønsker ikke å definere og begrense potensiell gyldig dokumentasjon, så lenge den er etterprøvbar. Eksempler utover kritikkskjemaer er bekreftelse på deltagelse i trening fra instruktør, bekreftelse på besøk fra ansvarlig person på institusjon, bekreftelse på deltagelse fra ansvarlig person, også videre.

Fordi vi ønsker at de nominerte skal være aktive bernere, holder det ikke med godkjennelse – for eksempel autorisasjon som besøkshund, men ekvipasjen må også være aktiv i tjeneste.

Kriterier for Allsidighetsprisen:
  1. Allsidighetsprisen tilfaller en berner sennenhund som er aktiv innenfor minst tre ulike sjangre, det være seg konkurranseaktivitet, formalisert tjenestegjøring, eller jevnlige treningssituasjoner.
  2. Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et miljø/avdeling innenfor NBSK som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats utover det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet.
  3. Allsidighetsprisen kan kun vinnes én gang av en og samme berner sennenhund, men en person kan vinne prisen med flere forskjellige hunder.
  4. Aktivitetsperioden er fra 1. januar foregående år fram til 31. oktober inneværende år.
  5. Komiteen kan selv oppnevne kandidater til Allsidighetsprisen.
  6. Prisen deles ut på årsmøtet.

Det er viktig å sende inn mest mulig dokumentasjon på de aktivitetene berneren har vært med på, og vi oppfordrer avdelinger og oppdrettere til å spre ordet om prisen, slik at ikke gode kandidater oversees. De avdelinger som avholder aktiviteter hvor deltagerne er aktuelle kandidater for Allsidighetsprisen, bes særskilt om å sørge for at disse blir nominert.

Fordi prisen skal deles ut på årsmøtet, må nominasjoner sendes inn til brukshundkomiteen på [email protected] innen 1. april.

Print Friendly, PDF & Email