NBSK toner flagg i Kina-saken *** We support dog wellfare in China

På sist styremøte vedtok NBSKs styre å aktivt støtte Norsk Kennel Klub (NKK) i sin kamp for hundevelferden i Kina.

Dette gjør vi ved hjelp av denne pressemeldingen, som er sendt til NKK, men også til våre søsterklubber i Europa med en oppfordring om å mobilisere respektive nasjonale kennelklubber til å ta et standpunkt og stå side om side med NKK i denne prinsipielt viktige og banebrytende saken.

Pressemeldingen kan også leses på engelsk her.

***

Press release in English, where The Norwegian Bernese Mountain Dog Club takes a stand in the ongoing case about Chinese dog wellfare fronted by The Norwegian Kennel Club.

Print Friendly, PDF & Email