Årsmøte 2023 i NBSK Avd. Buskerud

Det vil bli avholdt årsmøte for Norsk Berner Sennenhund Klubb Avdeling Buskerud tirsdag 7. februar 2022, kl. 1900. Sted er ikke bestemt, men vi satser på at vi får til et fysisk møte denne gangen. Dersom du som medlem ønsker å melde inn saker til årsmøtet, ber vi om at du sender ditt/dine innspill til […]