Omplassering

Omplassering via HAK

Dette er en side for de som ønsker en omplasseringshund, og de som ønsker å tilby en omplasseringshund. Ta kontakt med HAK på e-post eller telefon, så legger HAK ut informasjonen her på denne siden. Vær imidlertid klar over at HAK har møte bare én gang i måneden, så det kan ta tid fra du sender en forespørsel til den dukker opp på denne siden.

Denne siden er utelukkende en formidlingsside. HAK tar intet ansvar for informasjon gitt verken om hunden, eller om den som søker ny berner, eller om den eventuelle avtalen som inngås mellom ny og gammel eier. Det er opp til hver av partene selv å undersøke disse forhold og bli enige seg i mellom. Skulle derimot HAK i formidlingsprosessen fatte mistanke, f.eks. om at noe ikke stemmer i den informasjonen som er sendt HAK, kan HAK velge å ta kontakt med den aktuelle part, og/eller velge å ikke legge ut forespørselen på nettet. HAK legger ikke vekt på om de aktuelle hundene er avlet etter NBSKs retningslinjer, men oppfordrer de eventuelle nye eiere til å sette seg inn i retningslinjene for avl.

For de som ønsker å tilby en omplasseringshund (berner): Send følgende informasjon:

  • hundens navn
  • kjønn og alder
  • kontaktinformasjon som eventuelle nye eiere kan kontakte deg på (navn, e-post og/eller telefon).
  • registreringsnummer i NKK, denne legges ikke ut på nettet, er bare til bruk internt for HAK (*)
  • en kort beskrivelse om hvorfor du ønsker å tilby din hund til omplassering (*)
  • en kort beskrivelse av hunden, som gemytt, helse og annet av interesse for en ny eier (*)

(*) Informasjonen merket stjerne (*) legges ikke ut på nettet med mindre eksisterende eier ønsker det og presiserer det i kontakten med HAK.

For de som ønsker seg omplasseringshund (berner): Send informasjon om hvem du er, og en kort beskrivelse om hvorfor du ønsker deg en omplasseringsberner, hvor i landet du bor, samt informasjon om hvordan en eventuell tilbyder av en omplasseringshund kan kontakte deg (e-post og/eller telefonnummer). Denne informasjonen blir lagt ut på nettet.

Omplasseringshund tilbys:

Det er for tiden ingen hunder som tilbys.

Omplasseringshund ønskes:

Det er for tiden ingen forespørsel om omplasseringshund.