NKK Godkjenning av NBSK Lov (2018-09-25)

NKKs godkjenning av NBSKs lov 25.9.2018