Instruks for Avdelingene UTKAST (2023-03-02) Gulmerket