Årsmøtet 2017

NBSKs styre innkallinger klubbens medlemmer til ordinært årsmøte.

NB – NYTT STED: Møte holdes lørdag 6. mai, kl. 12.00 på Nebbenes Kro Sørgående, Østre Hurdalsveg 185, 2074 Eidsvoll Verk (på venstre side av E6 når man kommer kjørende sørfra).

Frist for innsending av forhåndsstemme ved personvalg er 29. april 2017.

Dokumenter godkjent på Årsmøtet:

Årsmøteprotokoll, komplett med alle vedlegg (14 sider), klikk her.

Under er de 3 viktigste vedleggene:

  • Styrets arbeidsprogram for 2017-2017, klikk her.
  • Budsjett for 2017, klikk her.
  • Regnskapet for 2016, klikk her.

Saksdokumenter som innspill til Årsmøtet:

Saksliste (revidert), klikk her

Sak 2: Årsmelding (revidert 6.4.2017 pga. enkelte feil/opprettinger), klikk her

Sak 3: Revidert årsregnskap (i alt 7 sider), klikk her, og revisjonsrapport fra revisor, klikk her

Sak 4: Styrets arbeidsprogram for 2017/2018, klikk her

Sak 5: Budsjettforslag (revidert, oppdatert saksnummer), klikk her

Sak 6: Kontingent, klikk her

Sak 7: Valg – Valgkomiteens innstilling (revidert), klikk her

Sak 7: Valg – Presentasjon av kandidater, klikk her

Sak 7: Valg – Stemmeseddel (to sider; instruksjon og selve seddelen), klikk her