Valgkomiteen ønsker forslag til valget

Informasjon fra valgkomiteen om valget for 2024: Valgkomiteens medlemmer arbeider med neste års valg. For å finne de beste kandidatene til styre og komiteer er valgkomiteen avhengig av hjelp fra dere som er medlemmer i klubben.

Klubben har mange engasjerte flinke og aktive bernereiere. Dette er flott. Klubben har også behov for at interesserte engasjerer seg i organisasjonsarbeidet. Har DU lyst til å være med å bidra i en komite eller i styret så ta kontakt med oss. Kjenner du noen som kan tenke seg å bidra, så gi oss gjerne et hint om dette. Det er både interessant og lærerikt å være med i styre og komiteer.

For 2024 trenger klubben nye styremedlemmer, varamedlemmer til styret, nytt medlem i redaksjonskomiteen og revisorer.

Siste frist for innsending av forslag til valgkomiteen er 01.01.2024.

Ser frem til å høre fra dere.

På vegne av valgkomiteen
Hilde J. Valestrand
Mob. 97061220
e-post: [email protected] eller [email protected]

Print Friendly, PDF & Email