NBSKs Årsrapport 2022 kan nå bestilles (frist 14. august)

NBSKs årsrapport for 2022 er nå tilgjengelig. Rapporten sammenfatter resultatene fra eksteriørutstillinger, fra brukshundkonkurranser og fra brukshundaktiviteter for året 2022. Resultater og bilder fra i alt 25 utsilinger i regi av NKK og NBSK gjennom året er sammenfattet, supplert med bilder. De 10 beste mestvinnende fra eksteriørutstillingene er presentert, med bilde av mestvinnende i hver klasse. I LP og RL er mestvinnende fra alle klassene presentert, også supplert med bilder. Videre er det egne kapitler med omtale og bilder av deltakerne innen kløvhund- og turhund. Også allsidighetsprisen, oppdretteprisen og hederstegnet har egne kapitler.

NBSKs Årsrapport 2022 er tilgjengelig digitalt (pdf). Ønsker du å ha et fysisk eksemplar der alt er i farger og trykket i god kvalitet, kan du få tilsendt denne til selvkost (trykkeriutgift + porto) som samlet beløper seg til kr. 90.

Slik bestiller du:

Bestillingen skjer ved å innbetale kr. 90 til klubbens konto 1594.49.58484, eller via klubbens VIPPS-nummer 815796. Merk betalingen tydelig med Årsrapport + bestillers navn. Samtidig må du sende e-post til [email protected], med fullt navn og postadresse slik at vi vet hvor vi skal sende rapporten. E-posten merkes med «Bestilling av NBSKs Årsrapport».

Vi sender ut rapporten forløpende hvis vi har nok på lager. Hvis ikke bestiller vi nytt opptrykk. Derfor er bestillingsfristen satt til 14. august.

Print Friendly, PDF & Email