Årsmøte NBSK Avdeling Buskerud onsdag 9. februar 2022, kl. 1900

Det vil bli avholdt årsmøte for Norsk Berner Sennenhund Klubb Avdeling Buskerud onsdag 9. februar 2022, kl. 1900.

Møtet vil mest sannsynlig bli avholdt på Teams grunnet gjeldende smittevernsrestriksjoner.

Dersom du som medlem ønsker å melde inn saker til årsmøtet, ber vi om at du sender ditt/dine innspill til Mari-Ann seinest 26. januar.

Innkalling med sakspapirer og praktiske opplysninger om møtet sendes seinest 5. februar.

Til info er samtlige styrefunksjoner på valg i år. Dette innebærer at det skal velges leder, sekretær, kasserer og varamedlem til styret.
I tillegg skal det velges Revisor og to stk til Valgkomite.
Om dere har forslag til kandidater, kan dette sendes til valgkomiteen v/ Jane Majormoen eller Mette Hvidsten.

Print Friendly, PDF & Email