Avd.Oslo &omegn, Avdelingsmesterskap

Resultater sendes til [email protected], påmeldingsfrist er 7. februar 2020.

Resultatene blir publisert på avdelingens hjemmeside når disse er klare.
Det vil også bli informert på avdelingens hjemmesider når premier og diplomer er klar til henting på hytta.

Ber om at de som har fotoalbum og plaketter leverer inn disse så snart som mulig og senest 1. mars, slik at de kan oppdateres.

Vi informerer samtidig om at vedtaket om avvikling likevel står, slik at fra og med 2020 vil det ikke gjennomføres flere avdelingsmesterskap i Oslo og omegn.

FØLGENDE GJELDER FOR ALLE AVDELINGSMESTERSKAP I EKSTERIØR
1) Rankingen er åpen for Berner Sennehunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) Rankingen er for begge kjønn. En for hannhund og en for tisper.
3) De seks beste resultatene fra et kalenderår teller.
4) Kun resultat fra offisielle eksteriørkonkurranser i Norge er gyldige.
5) Ved poenglikhet, blir avdelingsmester i eksteriiør den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum også videre. Hvis alle enkeltsummene er identiske blir det delt seier.
6) Eier er ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn , og må være poengansvarlig i hende senest 10.januar påfølgende år.
7) Avdelingsmester i eksteriør mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester i eksteriør tre ganger, vinnes premien til odel og eie. Eier av avdelingsmester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplysninger om vinnende hund.

Vanlig eksteriør voksen hann/tispe
Plassert i beste hannhund/tispe klasse
1. Beste hannhund/Tispe 10 poeng + 4 poeng for BIR, 2 poeng for BIM + 1 poeng for CK
2. Beste hannhund/Tispe 8 poeng + 1 poeng for CK
3. Beste hannhund/tispe 6 poeng + 1 poeng for CK
4. Beste hannhund/Tispe 4 poeng + 1 poeng for CK
For ikke plasserte i beste hannhund/tispe klasse gis:
Excellent: 2 poeng + 1 poeng for CK
Very good: 1 poeng

Veteraner

Plassert i veteran hannhund/tispe klasse
1. Veteran hannhund/tispe 10 poeng + 4 poeng for BIR veteran, 2 poeng for BIM veteran + poeng for CK, + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse (uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklassen)
2. Veteran hannhund/tispe 8 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
3. Veteran hannhund/tispe 6 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
4. Veteran hannhund/tispe 4 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
For ikke plasserte i veteran hannhund/tispe klasse gis
Excellent. 2 poeng + 1 poeng for CK
Very good: 1 poeng

Valper
1. Beste hann/tispe valp 10 poeng+ 2 poeng for BIR valp, 1 poeng for BIM valp
2. Beste hann/tispe valp 8 poeng

Valp i klassene 4-6 mnd og 6-9 mnd

Nr 1 i klassen: 6 poeng
Nr 2 i klassen: 4 poeng
Nr 3 i klassen: 2 poeng
Nr 4 i klassen: 1 poeng

Retningslinjene for avd.mesterskap i eksteriør er vedtatt på styremøte i avdelingen den 03.02.2015 og gjeldende fra utstillingsåret 2015

Rettningslinjer for avdelingsmester i Agility

1) Rankingen er åpen for åpen for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalenderår teller.
3) Kun resultat fra offisielle Agilitykonkuranser i Norge er gyldige.
4) Ved poenglikhet, blir avdelingsmester i Agility den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum og så videre. Hvis alle enkeltsummene er like blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn, og må være poengansvarlig i hende senest 10. januar påfølgende år.
6) Avdelingsmester i Agility mottar en vandrepremie og et album som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger, vinnes vandrepremien til odel og eie. Eier av av avdelingsmester har ansvaret for å fylle ut albumet med bilde og standradopplysninger om vinnende hund.

Utregning av antall poeng gjøres om følger:

1) Det gis ikke poeng for disk, selv om en kommer blant de 30 beste.
2) Det gis poeng både for oppnådd premiegrad (antall feilpoeng) og for plassering i klassen, disse legges sammen til en sum.
Eksempel: 5 feilpoeng og nr 10 i klassen gir 25 poeng for 5 feilpoeng og 21 poeng for plass nr 10 (se tabell) blir en tellende sum på 46 poeng.
Premiegrad Poeng
0 feil 30 poeng
0,1 – 5,99 feil 25 poeng
6,0 – 10,99 feil 20 poeng
11,0 – 15,99 feil 15 poeng
16,0 – 20,99 feil 10 poeng
21,0 – 26,0 feil 5 poeng
Plassering Poeng
1.plass 30 poeng
2.plass 29 poeng
3.plass 28 poeng
4.plass 27 poeng
5.plass 26 poeng
6.plass 25 poeng
7.plass 24 poeng
8.plass 23 poeng
9.plass 22 poeng
Osv. til og med 30 plass

Rettningslinjer for avdelingsmester i Rallylydighet.

1) Rankingen er åpen for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalenderår teller.
3) Kun resultater fra offisielle Rallylydighetskonkurranser i Norge er gyldige. Dobbeltstevne teller som 2 stevner.
4) Ved poenglikhet, blir avd.mester i Rallylydighet den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum også videre. Hvis alle enkeltsummene er identiske, blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn, og må være poengansvarlig i hende senest 10. januer påfølgende år.
6) Avdelingsmester i Rallylydighet mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger vinnes vandrepremien til odel og eie, Eier av avdelingsmester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplysninger om vinnende hund.

Utregning av antall poeng gjøres som følger:
Klasse 1: Poengsum ganges med 1
Klasse 2: Poengsum ganges med 1,05
Klasse 3: Poengsum ganges med 1,10
Kalsse Elite: Poengsum ganges med 1,15

Rettningslinjer for avdelingsmesterskap i lydighet.

1) Rankingen er åpne for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalender år teller.
3) Kun resultat fra offisielle lydighetskonkurranser i Norge er gyldige.
4) Ved poenglikhet, blir avd.mester lydighet den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum, også videre.
Hvis alle enkeltsummern er identiske blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd.Oslo & omegn, og må være ponegansvarlig i hende senest 10. januar påfølgende år.
6) Avd.mester i lydighet mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger, vinnes vandrepremien til odel og eie. Eier av avd.mester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplsyninger om vinnende hund.

Utregning av poeng
For å kunne sammenligne resultater fra klasse 1,2 og 3 og elite må det gjøres en omregning av poengene. Det gjøres etter følgende skala:
Klasse 1 resultater ganges med 1,5
Klasse 2 resultater ganges med 1,55
Klasse 3 resultater ganges med 1,6
Klasse Elite ganges med 1,65

Print Friendly, PDF & Email