Hundesykdom – råd om å begrense nærkontakt opphevet

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Dette er informasjon gitt av NKK torsdag 29.9, kl. 20:47, og av Mattilsynet samme kveld.

I følge Mattilsynet har tilsynet de siste ukene ukene mottatt mange meldinger fra veterinærer om hunder med blodig diaré. Noen av hundene har dødd, men de fleste blir friske etter behandling hos veterinær. Mattilsynet skriver videre at årsaken til sykdomstilfellene er foreløpig ikke kjent, men resultatene fra den omfattende kartleggingen tyder på at det ikke er snakk om noe som lett smitter mellom hunder.

I og med at NBSKs styre har besluttet hele tiden å følge Mattilsynets og NKKs råd, oppheves rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

Print Friendly, PDF & Email