Momskompensasjon, ny frist 1. juni 2019

Her er viktig informasjon vedr. momskompensasjonen for året 2018. Merk – NKK har satt ny frist, fristen er 1 juni 2019. I Berner’n nr. 1-2019 står det frist 1. juli slik det har vært tidligere år, men fra i år har NKK satt ny frist. For mer info fra NKK, se her. Nedenfor har vi sammenfattet de viktige punktene. Hver avdeling søker selv, det er ingen felles søknad via NBSK.

Søknaden rettes til NKK, ikke direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Klubbene velger selv om de vil at søknaden skal skje via raseklubben eller om de enkelte avdelingene søker direkte til NKK. NBSK har bestemt at de enkelte avdelingene søker selv, ikke som fellessøknad via NBSK.

Søker (dvs. avdelingen) må være registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er fra 2019 et krav.

Bilag: Viktig at alle nødvendige bilag er lagt ved, dette sjekkes grundig av NKK. Mangler noe risikerer man at søknaden blir forkastet. Det må settes fullt navn på klubben og avdelingen som søker øverst på alle ark (i tilfelle et ark skulle komme bort), logo ikke nødvendig. Bilag spesielt nevnt er resultatregnskapet for 2018 (signert av hele styret), protokoll / referat og revisjonsberetning signert av revisor.

Signering: Siden det er det nye styret som søker og som skal stå bak søknaden og er ansvarlig for bruk av midlene, skal det NYE styret signere søknaden, og ALLE i styret skal signere.

Innsendelse av søknad: Søknadsskjema finner du på NKKs side, klikk her, så på høyre sider finner du lenke til “Søknadsskjema momskompensasjon 2018″.  Søknadene skal sendes inn elektronisk til [email protected]. Dette fordi man har opplevd at post har kommet bort, at noen sier de har sendt inn søknad i post selv om NKK ikke har mottatt disse.

Print Friendly, PDF & Email