SU-møtet 20. oktober

Som tidligere annonsert blir det SU-møte lørdag 20. oktober (bare én dag).

Møtested er ikke helt bestemt ennå, men blir som vanlig i Gardermoenområdet. Også denne gangen er det anledning for observatører å delta. Som en prøveordning for 2018 dekker styret dagpakken for observatørene fra avdelingene, men reisen må dekkes av egen avdeling.

Nærmere informasjon om sted, hotellbestilling, starttidspunkt, praktiske detaljer, saksliste, påmeldingsfrist o.l. vil bli lagt ut på nettstedet straks dette er avklart. Sakslisten legges ut på nettet ca. 3 uker før SU-møtet.

Saker dere ønsker tatt opp på møtet, må være styret i hende innen fredag 21. september.

Påmelding og forslag til saker sendes til styret på: [email protected].
Til orientering, tidligere utsendt e-post om SU oppga e-postadressen [email protected]. E-post sendt dit mottas, men vi ber likevel om at dere benytter nbsk-adressen nevnt over.

Print Friendly, PDF & Email