Ny e-postadresse til NBSK styret

Det er nå (fra og med i dag) etablert én felles e-postadresse til NBSK styret: [email protected].

Tidligere opererte vi med flere forskjellige e-poster, som [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] og [email protected]. I tillegg til at dette var uoversiktlig har noen av e-postadressene blitt oversvømmet av spam og hacker/phishingforsøk, og da er det svært vanskelig å sortere ut relle e-poster. Bare på leder-postboksen har det de siste 6-7 månedene dukket opp ca. 2.500 mail hvorav rundt 98-99 % av disse er spam o.l.

Vi har nå forsdøkt å rydde opp på nettstedet vårt slik at bare den nye [email protected] vises. Skulle du likevel finne et sted der dette ikke er rettet, vennligst gi oss beksjed.

Print Friendly, PDF & Email