Protokoll fra årsmøte i avd. Agder 11.01.17

Leder Anita S. Solvang ønsket velkommen til årsmøte.

  • Innkallelse til årsmøte ble godkjent.
  • Terje Tronstad ble valg til møteleder.
  • Referent Lisbeth Madland.

Saksliste ble godkjent.

Til å underskrive protokoll ble Geir Helmersen og Morten Byberg valgt.

Styrets årsberetning ble lest og godkjent.

  • Regnskap ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet er fint og oversiktlig satt opp. Pr 31.12.16 har avdeling Agder 17791,40 på konto. På Bernern’s Dag som ble avholdt 17.09.16 har vi et overskudd på rett over 4000,-. Husleie for bruk av Hamresanden er ikke ført opp. Lisbeth lover å skjerpe seg der, og oppgi beløp til kasserer etter bruk. I løpet av året har vi ikke brukt mer enn vi har fått inn. Inntekt 4294,- og utgifter 4038,50. Vi må opprette en brukskonto.

Sissel og Anita ordner dette.

Årsmøte vedtar at det til enhver tid skal stå minst 5000,- på konto. Regnskapet ble godkjent.

Det nye styret i avdeling Agder har følgende sammensetning:

Leder: Lisbeth Madland valgt for 1år
Sekretær: Hilde Berntsen sitter 1 år til
Kasserer: Sissel Byberg valgt for 2år
Styremedlem: Terje Tronstad valgt for 2år
Styremedlem: Anita S. Solvang valgt for 2år
Styremedlem: Geir Helmersen valgt for 1år
Varamann: Migle Helmersen valgt for 1år
   

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet

  • Hva Skjer i 2017?

Nyttårstur

Vi deltar på BWWW i april

1.mai legger vi turen til Lista

Bernern’s Dag. Vi har satt opp lørdag 16. september

Juletreff i desember

Pølsebålturer i løpet av året. Datoer er ikke satt enda.

Kurs/foredrag (?)

Styret oppfordrer alle medlemmer til å invitere til fellestur.

  • SU representant er nå Anne Gunn Hundhammer, varamann til SU Anita S. Solvang. NKK representant Lisbeth Madland, revisor Terje Tronstad.

Anita S. Solvang gir seg som leder men fortsetter som styremedlem. Snefrid S. Aateigen og Elisabeth Thomassen går ut av styret. Avdeling Agder takker alle tre for flott innsats. Gaver ble overrakt.

IMG_3355

Kristiansand 12.01.17

Geir Helmersen                                    Lisbeth Madland                                       Alf Morten Byberg

                                                                                                              referent

Print Friendly, PDF & Email