HAKs Oppdretterpris 2017

HAK minner om oppdretterprisen!

NBSKs årsmøte nærmer seg og da skal vi igjen dele ut Helse- og avlskomiteens oppdretterpris.

Har du oppdrettet et kull som per 1/1-16 fortsatt hadde minimum ett individ i live og der minst 50% av kullet ble 9 år eller mer, så send oss informasjon om dette.

HAK ønsker et kontinuerlig fokus på bernerns helse og levealder og vil på denne måten gi en påskjønnelse til oppdrettere av kull der de fleste har oppnådd en god alder. Rasens gjennomsnittlige levealder ligger på sju år utregnet fra NBSKs helseregister. Det er derfor kun oppdrettere som har lyktes ekstra godt på dette området som vil klare å kvalifisere seg for prisen.

HAKs oppdretterpris er derfor virkelig noe en oppdretter kan være stolt av. Det å avle hunder som kan være til glede for sine eiere i mange, mange år, få være friske og leve et langt hundeliv, må være det viktigste målet for enhver berneroppdretter.

Dersom du har oppdrettet et kull som fyller kravene til denne prisen, send inn navn og reg.nr på de hundene i kullet som oppnådde ni års alder eller mer til Trude: 

[email protected]

Vi i HAK håper å kunne dele ut denne hedersbevisningen til stadig flere oppdrettere hvert år.

I fjor var det tre oppdrettere og seks kull som ble tildelt HAKs oppdretterpris, hvor mange får vi gleden av å dele ut i år?

HAK v/Kjersti Olsen

Print Friendly, PDF & Email