Leder har trukket seg.

”Ingen har krystallkule som kan si noe klart om framtiden, og da jeg takket ja til å stille til valg som leder av NBSK var min virkelighet annerledes enn den er i dag. Jeg har derfor ikke funnet noen annen løsning enn å trekke meg fra verv og gjerninger for nå.”

 

Dette var meddelelsen styret fikk fra Stine den 11. november 2016. Styret beklager at klubbens leder trakk seg fra vervet som leder med umiddelbar virkning. Vi skulle gjerne hatt henne med på laget ei stund til, selv om vi har forstått at hun kom til å gi seg etter denne perioden. Vi vil takke henne for det arbeidet hun har gjort.

 

Styret vil i perioden frem til årsmøtet i 2017 fortsette arbeidet med Dagfrid Hokstad som fungerende leder. Oppgavene rundt den daglige driften vil bli ivaretatt sammen med sekretær og med god støtte fra resten av styret.

Harald Amundsen
sekretær

Print Friendly, PDF & Email