Dommerendring – Østfoldtreffet

Vår opprinnelige dommer på utstillingen under Østfoldtreffet, Kerstin Einarson, har dessverre meldt forfall. Det blir altså et dommerbytte, og Mette Tufte trer inn i hennes sted.

Ellers kommer treffet til å gå som annonsert.

Print Friendly, PDF & Email