NKK-høring: Nordiske utstillinger

NBSKs styre har mottatt til høring fra Norsk Kennel Klub forslag om å opprette nordiske utstillinger.

Dette er et forslag som kan ha store ringvirkninger, og det er derfor viktig at forslaget blir grundig gjennomgått. NBSK ønsker ikke å stå på sidelinjen når potensielt store endringer kan skje og påvirke våre medlemmer, og styret ber derfor om innspill fra våre medlemmer, oppdrettere og utstillere slik at vi kan tale flertallets sak.

Se her for NKKs forslag.

For at NBSKs styre skal få tid til å fullføre vårt høringssvar i tide, ber vi om innspill sendes til styrets leder, Stine Bøe, på epost [email protected] senest 1. august.

Vi oppfordrer flest mulig til å ta seg tid i sommerferien til å uttale seg om hvordan de ønsker at utstillinger skal gjennomføres framover.

Print Friendly, PDF & Email