EDS og mestvinnendekåringene

Resultat oppnådd på European Dog Show 5. september vil ikke generere poeng til NBSKs mestvinnendekåringer. Bedømmelsessystemet på denne utstillingen vil være såpass annerledes at det ikke kan konverteres rettferdig til den modellen som vi benytter for å regne ut poeng. Dette gjelder både for veteran og de ordinære mestvinnendelistene.

Spesialutstillingen 6. september forløper derimot etter ordinært norsk regelverk, og vil således være tellende på mestvinnendelistene.

Dette til orientering.

Print Friendly, PDF & Email