Frist for innbetaling av web-link avgift

Vi minner om frist for innbetaling av web-link avgift.

Om dere ønsker å opprettholde deres web-link for 2015 må det betales inn kroner 100,- til kontonummer 1503.29.90689 innen 1.mai 2015. Er det ikke er betalt innen fristen blir web-link fjernet. Betaler du etter fristen må du selv gi beskjed om at du har betalt og ønsker web-link lagt ut igjen.

Har du ikke web-link fra før, kan du søke om web-link. På hjemmesiden ligger det skjema som du trenger for søknad. Har du spørsmål omkring dette, eller ønske å få tilsendt skjema, ta kontakt med undertegnede.

Trude Grindberg
Havikvegen 279,
7810 Namsos.
Tlf.: 997 10 576
[email protected]

Print Friendly, PDF & Email