Forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett

Som tidligere informert, har NBSKs styre og avlsråd iverksatt en prosess for å revidere våre retningslinjer for avl og oppdrett, med bakgrunn i de funn som ble gjort i forbindelse med arbeidet med Rase-Spesifikk Avlsstrategi (RAS). Svar fra helseundersøkelsen og tilbakemeldinger fra oppdrettermøtene rundt om i landet ble brukt som utgangspunkt for nytt forslag til retningslinjer for avl og oppdrett i NBSK.

Dette forslaget har nå vært oppe til diskusjon i vinterens samarbeidsutvalgsmøte, med representanter fra komiteer og avdelinger. Tilbakemeldinger derfra er bakt inn i et nytt forslag, som nå presenteres for en allmenn høringsrunde blant klubbens medlemmer.

Forslag til retningslinjer for avl og oppdrett.

Styret ber om at tilbakemeldinger gjøres i skriftlig form, enten på epost til klubbens sekretær Stine Bøe på [email protected], eller i brevs form til klubbens postbokstadresse. Frist for tilbakemelding er satt til 22. april. Kun skriftlige tilbakemeldinger i korrekt fora vil bli tatt med videre i arbeidet. Både avdelinger, oppdrettere, hannhundeiere og enkeltmedlemmer oppfordres til å komme med sine synspunkt.

En måned senere, under medlemsmøtet på pinsetreffet, vil et siste forslag presenteres for diskusjon, før styret endelig vedtar klubbens retningslinjer for avl og oppdrett før sommeren.

Velkommen til saklig og viktig debatt!

Print Friendly, PDF & Email