vedlegg A 240321_vedtekter gro west hansens minnefond rev-