Instrukser, retningslinjer og statutter for NBSK

Instrukser

Retningslinjer

 • Retningslinjer for Helse- og avlskomiteen (*)
 • Retningslinjer for Brukshundkomiteen (*)
 • Retningslinjer for Redaksjonskomiteen (*)
 • Retningslinjer for Utstillingskomiteen (*)
 • Retningslinjer for revisorer (*)
 • Retningslinjer for Hederstegnkomiteen (*)
 • Retningslinjer for Allsidighetspriskomiteen (*)
 • Retningslinjer for bruk av NBSKs logo

(*): Instruks/Retningslinjer er foreløpig ikke utarbeidet.

Statutter (*)

 • Statutter for tildeling av NBSKs Hederstegn
 • Statutter for tildeling av Allsidighetsprisen
 • Statutter for mestvinnende BS hannhund/tispe (utstilling)
 • Statutter for mestvinnende BS veteran hannhund/tispe (utstilling)
 • Statutter for mestvinnende BS Lydighet
 • Statutter for mestvinnende BS Agility
 • Statutter for Kløvkoppen
 • Statutter for Potesokken

(*) Statutter er foreløpig ikke utarbeidet

GENERELT OM ORGANISASJONSARBEID
 • Styre-/komitéarbeid
 • Hvordan skrive referat

Referatmal