Instrukser, retningslinjer og kriterier for NBSK

Instrukser

Retningslinjer

(*): Retningslinjer er foreløpig ikke utarbeidet.

Kriterier (*)

  • Kriterier Allsidighetsprisen (2024)
  • Kriterier for mestvinnende BS hannhund/tispe (utstilling)
  • Kriterier for mestvinnende BS veteran hannhund/tispe (utstilling)
  • Kriterier for mestvinnende BS Lydighet
  • Kriterier for mestvinnende BS Rallylydighet
  • Kriterier for mestvinnende BS Agility
  • Kriterier for Kløvmerke

(*) For kriterier, se NBSKs Årsrapport