snørekjøreberner

En berner som brukes til snørekjøring.

En berner med sin eier ute på skitur, hvor berneren brukes til snørekjøring.