17.03.23 Referat årsmøte NBSK avd Nord -underskrevet