Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 ble holdt lørdag 2. juni 2018 på Nebbenes Kro (Sørgående), Østre Hurdalsveg 185, 2074 Eidsvoll Verk (på venstre side av E6 når man kommer kjørende sørfra). Møtet startet kl. 12.00.

Saksdokumentene ble lagt ut på klubbens hjemmeside (denne siden) og sendt via e-post til alle medlemmer.

Opplysninger gitt før utsendelse: Dette forutsetter at du har oppdatert e-posten. Du er selv ansvarlig for at denne ligger korrekt i NKKs database (og dette må gjøres av medlemmet selv). Det er fra denne databasen NBSK henter opplysninger om e-post og vanlig postadresse (ved utsendelse av Berner´n). Logg inn på www.nkk.no og videre på “Min side” og sjekk (ev. oppdater) e-post, postadresse og telefon.

Dokumenter godkjent på årsmøtet:

Årsmøteprotokoll, komplett med alle vedlegg (28 sider)

Under finner du de tre viktigste vedleggene:

 

Sakspapirer slik de forelå til årsmøtet::

Saksliste

Sak 2: Årsmeldingen

Sak 3a: Regnskap 2017

Sak 3b: Revisors beretning

Sak 4: Styrets Arbeidsprogram 2018-19

Sak 5: NBSK Lov 2018 – NB! Nytt utkast lagt ut 12.5.2018

Sak 6: Medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2018

Sak 8a: Valg – Valgkomiteens innstilling

Sak 8b: Valg – Presentasjon av nye kandidater

Sak 8c: Valg – Stemmeseddel (Stemmeseddel må være poststemplet senest 26. mai)