NBSK Avd Østfold Fellestur

Ringvoll senter

Oppmøte kl 11.45 Ringvol Senter Hobøl. ( vi kjører herfra kl 11.45) Ta med mat samt vedkubbe til bålet