NBSK utstilling – Trønderspesialen

Ler Putballpark, Ler

Arrangør: Avd. Trøndelag. Påmeldingsfrist 12.6.2017. For mer info, se http://berner-sennen.no/komiteer/utstilling/utstillinger-i-ar/