Fellestur – Eiktunet lokalhistorisk museum, Gjøvik

Eikturnet lokalhistorisk museum Øverbyvegen 108,Gjøvik

Vi prøver oss på en fellestur på Eiktunet lokalhistorisk museum. Anne Jutulrud vil være ansvarlig for turen. Turen vil være på ca 3 - 4 km, muligheter for å gå lenger for de som ønsker det. Meld i fra om du kan delta, maks 20 personer. Dette med tanke på evt. restriksjoner på antall deltakere […]