ÅRSMØTE I NBSK AVD. AGDER 11.01.18

Anicura Sørlandets Dyreklinikk Travparkveien 30,Kristiansand,Sørlandsparken

Innkalling til årsmøte i NBSK avdeling Agder torsdag 11. januar 2018 klokka 19.00. Saker til årsmøte må være oss i hende innen utgangen av 2017. (Er tidligere annonsert på Facebooksiden vår). Saksliste: Gjennomgang av årsberetning Gjennomgang av regnskap Valg Eventuelt Styret har i 2017 bestått av: Leder: Lisbeth Madland valgt for 1 år (på valg) […]