Mestvinnende i lydighet og agility 2017

Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og agility (AG), og totalt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også totalt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare, multipliseres de med en koeffisient.

Mestvinnende LP kl I

Pl.Reg.nr.:Hund:Fører:Tre beste poengsummerSum

Mestvinnende LP kl II

Pl.Reg.nr.:Hund:Fører:Tre beste poengsummerSum

Mestvinnende LP kl III

Pl.Reg.nr.:Hund:Fører:Tre beste poengsummerSum

Mestvinnende LP Totalt

Utregning av total:
LP I: Tre beste * 1,5
LP II: Tre beste * 1,55
LP III og Elite: Tre beste * 1,6
Pl.Reg.nr.:Hund:Fører:Kl.:Utregnet total: