SU-møte 1-2015

Årets første møte i samarbeidsutvalget. Saksliste, program og de fleste sakspapirer er sendt ut til avdelinger, komiteer og råd via e-post.  Som vanlig vil årsregnskap og budsjett bli delt ut på SU. Årsmelding 2014/2015, kontingent for 2016 og forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett ettersendes i løpet av uke 4-2015. Vi ber dere […]