Helse, avl og oppdrett

Lenke til Helse- og Avlskomiteens side

Her skal komme (siden vil bli oppdatert etterhvert):                  .

Selve hannhundlisten, oppdretterlisten og oversikten over kull til formidling legges ikke her, bare orienteringen om krav for å komme med på listene. Det linkes imidlertid til sidene med listene. Det samme med Helseundersøkelser. Hva med RAS, link eller selve dokumentet?
 • Hannhunder for avl
 • Oppdretterliste
 • Valpeformidling
 • Web-link
 • RAS (Rasespesifikke Avlsstrategier)
 • Helseundersøkelser
 • Sunnhetskomiteen?

+ Skjemaer

 • Egenerklæring hannhund
 • Fødte kull/melding om at tispa gikk tom
 • Web-linkavtale
 • Standard paringsavtale
 • Standard kjøpekontrakt
 • Standard fórvertavtale
 • Melding om at din hund ikke lever lenger (er det skjema for dette?)