Bernern og Nettstedet

Her finner du informasjon om:

Berner’n

Alle bidrag sendes til [email protected]. Innleveringsfrister for bidrag i 2017 er:

  • Blad nr. 1: Frist 1. februar
  • Blad nr. 2: Frist 15. mai
  • Blad nr. 3: Frist 15. august
  • Blad nr. 4: Frist 1. november

Nettstedet

Kjøreregler og praktisk informasjon om bruk av nettstedet (Strategidokument)

Opplæringsvideoer finner du på www.berner-sennen.no/demo