Gladnyhet fra Utstillingskomitèen

 

Gladnyhet fra Utstillingskomitèen – NBSK får 3 ekstra  storcert i 2021

Disse vil bli utdelt på følgende rasespesialer:

23/5-21 Torpo, Avdeling Agder

11/6-21 Avdeling Nord, Tromsø

21/8-21 Avdeling Hedmark

 

Mvh

Utstillingskomiteen

v/Anette Søhagen

Hedmarkspesialen 15.9 – Utstillingskatalog

Her kommer utstillingskatalogen til Hedmarkspesialen, 15.08.2020.

Nå som vi kjenner til deltakerantallet for utstillingen vurderer vi at den kommer inn under «mindre utstillinger» i NKKs manual for utstillinger, revidert 30.07.2020.  Utstillerne vil da kunne oppholde seg på utstillingsplassen utover dagen så fremt vi holder oss under myndighetens maksimumsantall. Det er derfor viktig at alle signerer seg inn på utstillingsområdet ved ankomst.

Vel møtt til en hyggelig dag.

Med hilsen utstillingskomiteen for Hedmarkspesialen

Pinsetreffet og Rallarutstillingen er avlyst, oppdatert info 8.4

Pinsetreffet (opprinnelig planlagt 30. – 31. mai, på Torpomoen) er i dag (7.4) besluttet avlyst. Videre har Torpomoen bedt oss informere alle påmeldte om at de som har bestilt rom ikke trenger å kontakte Torpomoen for å avbestille rommet, bestillingene vil automatisk bli kansellert. Skulle du derimot likevel ønske å beholde rommet for et opphold i pinsen – da må du kontakte Torpomoen.

Styret og UK håpet i det lengste at koronasituasjonen skulle endre seg slik at vi kunne avholde Pinsetreffet. Men med dagens status og Regjeringens beslutning tirsdag 7.4 er det entydig klart at dette ikke lar seg gjøre. NKK har poengtert at forlengelsen av reglene innebærer at terminfestede arrangement, som har mer enn fire samtidige deltakere i tillegg til dommer, og arrangementdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. Se NKKs side.

Derfor er også Rallarutstillingen (planlagt 23. – 24. mai, i Narvik, i regi av NBSK avd. Nord i samarbeid med Narvik Trekk og Brukshundklubb) avlyst.

Skjomen-utstilling 23.-24. mai 2020

I samarbeid med Narvik Hundeklubb (NHK) arrangerer vi dobbelutstilling helga 23.-24. mai 2020.  NBSK avd Nord er arrangør 23.5, mens NHK har 24.5.
Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med NHK, og lørdag 7.12 hadde vi første planleggingsmøte  under Rundhaugmartna’n.  Neste planmøte blir 11. januar i Narvik.

Vi håper på mange utstillere, og ikke minst mange bernere med eiere der vi satser alt på ei sosial og trivelig helg hvor vi kan snakke hund så mye vi vil uten at noen rynker på nesen og lurer på om vi er litt på rusk:)  Spesielt er vi glad for å se nye utstillere – her er det mye å hente for alle!

Vi kommer tilbake til mer informasjon etter 11. januar, men minner allerede nå på om påmeldingsfrist
4. mai 2020 https://www.nkk.no/2020/category1329.html#offset=15|sortOrder=fromDate

Skjomen-utstilling avlyst 2020 grunnet covid-19

I samarbeid med Narvik Hundeklubb (NHK) arrangerer vi dobbelutstilling helga 23.-24. mai 2020.  NBSK avd Nord er arrangør 23.5, mens NHK har 24.5.
Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med NHK, og lørdag 7.12 hadde vi første planleggingsmøte  under Rundhaugmartna’n.  Neste planmøte blir 11. januar i Narvik.

Vi håper på mange utstillere, og ikke minst mange bernere med eiere der vi satser alt på ei sosial og trivelig helg hvor vi kan snakke hund så mye vi vil uten at noen rynker på nesen og lurer på om vi er litt på rusk:)  Spesielt er vi glad for å se nye utstillere – her er det mye å hente for alle!

Vi kommer tilbake til mer informasjon etter 11. januar, men minner allerede nå på om påmeldingsfrist
4. mai 2020 https://www.nkk.no/2020/category1329.html#offset=15|sortOrder=fromDate 

 

 

Utstillingen Østfoldtreffet avlyst

Basert på siste informasjon fra NKK (oppdatert kl. 12:55 i dag) har NBSK besluttet å avlyse helgens utstilling i Østfold (Østfoldtreffet). Beslutningen er truffet i samråd mellom NBSKs styre og styret i avdeling Østfold.

Påminnelse fra styret i NBSK om utstillingsregler og NettVett

Styret er blitt kjent med at det i etterkant av utstillingene i Trøndelag forrige helg har blitt framsatt klager på dommerens avgjørelser. Lignende skal også skjedd i forbindelse med tidligere utstillinger andre steder i landet.

Ved påmelding til utstillinger godtar påmelderen NKKs utstillingsregler. Styret vil særlig minne om utstillingsreglene punkt 5.10.  Klandre dommer: «Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.»

Facebook er et offentlig, sosialt forum, og bør brukes med varsomhet. Klandring av dommere eller dommerens bedømmelse er ikke tillatt, og kan i grove tilfeller føre til reaksjoner fra NKK.

Styret viser også til utstillingsreglenes punkt 8. Dommeravgjørelser, hvor det blant annet står: «Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke endres. Deltagere kan således ikke protestere mot dommerens bedømming og frie skjønn.».

Styret henstiller også til utstillerne at de leser kritikken nøye, og forsikrer seg om at de har forstått den rett. Og uansett hva en mener om dommerens avgjørelse, så er det «dommeren som har rett».

Ha en fortsatt fin utstillingssommer!