RETNINGSLINJER FOR AVDELINGSMESTERSKAP I RALLYLYDIGHET

1) Rankingen er åpen for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalenderår teller.
3) Kun resultater fra offisielle Rallylydighetskonkurranser i Norge er gyldige. Dobbeltstevne teller som 2 stevner.
4) Ved poenglikhet, blir avd.mester i Rallylydighet den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum også videre. Hvis alle enkeltsummene er identiske, blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn, og må være poengansvarlig i hende senest 10. januer påfølgende år.
6) Avdelingsmester i Rallylydighet mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger vinnes vandrepremien til odel og eie, Eier av avdelingsmester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplysninger om vinnende hund.

Utregning av antall poeng gjøres som følger:
Klasse 1: Poengsum ganges med 1
Klasse 2: Poengsum ganges med 1,05
Klasse 3: Poengsum ganges med 1,10
Kalsse Elite: Poengsum ganges med 1,15

Print Friendly, PDF & Email