RETNINGSLINJER FOR AVDELINGSMESTERSKAP I LYDIGHET

1) Rankingen er åpne for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalender år teller.
3) Kun resultat fra offisielle lydighetskonkurranser i Norge er gyldige.
4) Ved poenglikhet, blir avd.mester lydighet den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum, også videre.
Hvis alle enkeltsummern er identiske blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd.Oslo & omegn, og må være ponegansvarlig i hende senest 10. januar påfølgende år.
6) Avd.mester i lydighet mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger, vinnes vandrepremien til odel og eie. Eier av avd.mester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplsyninger om vinnende hund.

Utregning av poeng
For å kunne sammenligne resultater fra klasse 1,2 og 3 og elite må det gjøres en omregning av poengene. Det gjøres etter følgende skala:
Klasse 1 resultater ganges med 1,5
Klasse 2 resultater ganges med 1,55
Klasse 3 resultater ganges med 1,6
Klasse Elite ganges med 1,65

Print Friendly