Avd. Oslo: Retningslinjer for avdelingsmesterskap i agility

1) Rankingen er åpen for åpen for Berner Sennenhunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) De tre beste resultatene fra et kalenderår teller.
3) Kun resultat fra offisielle Agilitykonkuranser i Norge er gyldige.
4) Ved poenglikhet, blir avdelingsmester i Agility den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum og så videre. Hvis alle enkeltsummene er like blir det delt seier.
5) Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn, og må være poengansvarlig i hende senest 10. januar påfølgende år.
6) Avdelingsmester i Agility mottar en vandrepremie og et album som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester tre ganger, vinnes vandrepremien til odel og eie. Eier av av avdelingsmester har ansvaret for å fylle ut albumet med bilde og standradopplysninger om vinnende hund.

Utregning av antall poeng gjøres om følger:

1) Det gis ikke poeng for disk, selv om en kommer blant de 30 beste.
2) Det gis poeng både for oppnådd premiegrad (antall feilpoeng) og for plassering i klassen, disse legges sammen til en sum.
Eksempel: 5 feilpoeng og nr 10 i klassen gir 25 poeng for 5 feilpoeng og 21 poeng for plass nr 10 (se tabell) blir en tellende sum på 46 poeng.
Premiegrad Poeng
0 feil 30 poeng
0,1 – 5,99 feil 25 poeng
6,0 – 10,99 feil 20 poeng
11,0 – 15,99 feil 15 poeng
16,0 – 20,99 feil 10 poeng
21,0 – 26,0 feil 5 poeng
Plassering Poeng
1.plass 30 poeng
2.plass 29 poeng
3.plass 28 poeng
4.plass 27 poeng
5.plass 26 poeng
6.plass 25 poeng
7.plass 24 poeng
8.plass 23 poeng
9.plass 22 poeng
Osv. til og med 30 plass

Print Friendly, PDF & Email