Avd. Oslo: Retningslinjer for avdelingsmesterskap eksteriør for valp, voksen og veteran

FØLGENDE GJELDER FOR ALLE AVDELINGSMESTERSKAP I EKSTERIØR
1) Rankingen er åpen for Berner Sennehunder, hvis eier er medlem av NBSK og tilknyttet avdelingen.
2) Rankingen er for begge kjønn. En for hannhund og en for tisper.
3) De seks beste resultatene fra et kalenderår teller.
4) Kun resultat fra offisielle eksteriørkonkurranser i Norge er gyldige.
5) Ved poenglikhet, blir avdelingsmester i eksteriiør den med høyest enkeltsum. Hvis det fremdeles er er uavgjort, går seieren til den med nest høyest enkeltsum også videre. Hvis alle enkeltsummene er identiske blir det delt seier.
6) Eier er ansvarlig for å sende inn resultatene til NBSK avd. Oslo & Omegn , og må være poengansvarlig i hende senest 10.januar påfølgende år.
7) Avdelingsmester i eksteriør mottar en vandrepremie og et album, som leveres tilbake neste år, samt en annen premie til odel og eie. Når en hund har blitt avdelingsmester i eksteriør tre ganger, vinnes premien til odel og eie. Eier av avdelingsmester har ansvar for å fylle ut albumet med bilde og standardopplysninger om vinnende hund.

Vanlig eksteriør voksen hann/tispe
Plassert i beste hannhund/tispe klasse
1. Beste hannhund/Tispe 10 poeng + 4 poeng for BIR, 2 poeng for BIM + 1 poeng for CK
2. Beste hannhund/Tispe 8 poeng + 1 poeng for CK
3. Beste hannhund/tispe 6 poeng + 1 poeng for CK
4. Beste hannhund/Tispe 4 poeng + 1 poeng for CK
For ikke plasserte i beste hannhund/tispe klasse gis:
Excellent: 2 poeng + 1 poeng for CK
Very good: 1 poeng

Veteraner

Plassert i veteran hannhund/tispe klasse
1. Veteran hannhund/tispe 10 poeng + 4 poeng for BIR veteran, 2 poeng for BIM veteran + poeng for CK, + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse (uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklassen)
2. Veteran hannhund/tispe 8 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
3. Veteran hannhund/tispe 6 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
4. Veteran hannhund/tispe 4 poeng + 1 poeng for CK + evt. poeng for plassering i beste tispe/hannhund klasse.(uten CK fra denne klassen, har allerede fått det i veteranklasse)
For ikke plasserte i veteran hannhund/tispe klasse gis
Excellent. 2 poeng + 1 poeng for CK
Very good: 1 poeng

Valper
1. Beste hann/tispe valp 10 poeng+ 2 poeng for BIR valp, 1 poeng for BIM valp
2. Beste hann/tispe valp 8 poeng

Valp i klassene 4-6 mnd og 6-9 mnd

Nr 1 i klassen: 6 poeng
Nr 2 i klassen: 4 poeng
Nr 3 i klassen: 2 poeng
Nr 4 i klassen: 1 poeng

Retningslinjene for avd.mesterskap i eksteriør er vedtatt på styremøte i avdelingen den 03.02.2015 og gjeldende fra utstillingsåret 2015

Print Friendly, PDF & Email