Styret

Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb blir valgt på de årlige årsmøtene, og står ansvarlig for den daglige driften av klubben mellom disse. Det er også styret som representerer klubbens medlemmer ovenfor Norsk Kennel Klub.

Etter årsmøtet i april 2016 er dette NBSKs styre:

  • Leder: Stine Bø, Espa – Har trukket seg med virkning fra 11. november 2016.
  • Nestleder: Dagfrid Hokstad, Kapp (fungerende leder)
  • Kasserer: Nicolai Brechan, Oslo
  • Sekretær: Odd Harald Amundsen, Bærum
  • Styremedlem: Håkon Kristiansen, Larvik
  • 1. varamedlem: Jon Jerre, Bærum
  • 2. varamedlem: Gudrun Kjøsnes, Ørsta

Henvendelser til styret kan skje via e-post eller telefon. Ordinær post sendes til:

Norsk Berner Sennenhundklubb
Postboks 869
1306 Sandvika

Årshjul 2017

Styret har laget et årshjul som viser tidspunkt for de viktigste hendelsene i 2017. Du kan også laste ned årshjulet i høyere oppløsning her.

Årshjul 2017